Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng – Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 81 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 350 28 86
Trang web http://trebade.com.vn/
Tọa độ 160.719.145, 1.082.159.161

 


Địa chỉ Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng - Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng ở đâu?

81 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng - Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng – Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng - Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc sản ngon nhất tại Đà Nẵng – Tré Ông Chánh Tré Bà Đệ Đà Nẵng là: http://trebade.com.vn/

Hình ảnh