Đặc sản Phú Yên Tư Dương – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đ. Phù Đổng, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 799 09 92
Trang web https://dacsantuduong.com/
Tọa độ 131.064.709, 10.931.067.689.999.900

 


Địa chỉ Đặc sản Phú Yên Tư Dương ở đâu?

1 Đ. Phù Đổng, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc sản Phú Yên Tư Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc sản Phú Yên Tư Dương là: Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00]

Đặc sản Phú Yên Tư Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc sản Phú Yên Tư Dương là: https://dacsantuduong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Vinh - TNR Amaluna - Phường 7