ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ – SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN – Thành phố Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 76 Đường 46 ( Nghệ An – Xiêng Khoảng, Thành phố Vinh, Nghệ An 470000, Việt Nam
Số điện thoại 094 908 13 37
Trang web
Tọa độ 18.717.354.399.999.900, 1.056.704.548

 


Địa chỉ ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ - SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN ở đâu?

76 Đường 46 ( Nghệ An – Xiêng Khoảng, Thành phố Vinh, Nghệ An 470000, Việt Nam

Giờ làm việc của ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ - SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN như thế nào?

Giờ làm việc của ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ – SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN là: Thứ Bảy:[05:00-13:30], Chủ Nhật:[05:00-13:30], Thứ Hai:[05:00-13:30], Thứ Ba:[05:00-13:30], Thứ Tư:[05:00-13:30], Thứ Năm:[05:00-13:30], Thứ Sáu:[05:00-13:30]

ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ - SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN có website không?

Địa chỉ trang web của ĐẶC SẢN XỨ NGHỆ – SOUP LƯƠN CAY SỸ THUYÊN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thợ nấu Út Tuyền - TT. Phú Hòa