Đại Lý Bia Huệ Nguyên – Hồng Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 87 Thái Phiên, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3842 904
Trang web https://ai-ly-bia-hue-nguyen.business.site/
Tọa độ 186.650.988, 105.675.629

 


Địa chỉ Đại Lý Bia Huệ Nguyên ở đâu?

87 Thái Phiên, Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Huệ Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Huệ Nguyên là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Đại Lý Bia Huệ Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bia Huệ Nguyên là: https://ai-ly-bia-hue-nguyen.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổng kho bia hơi sài gòn - Chi Lăng