Đại Lý Bia Thừa – P Đạo Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 630 Thống Nhất, P Đạo Long, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3823 660
Trang web
Tọa độ 115.583.906, 108.989.251

 


Địa chỉ Đại Lý Bia Thừa ở đâu?

630 Thống Nhất, P Đạo Long, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Thừa như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Thừa là:

Đại Lý Bia Thừa có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bia Thừa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Vina - Ấp Hộ Diêm