Đại Lý Cà Hồi Sapa – Đông Kinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 74 Nguyễn Du, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 091 966 27 88
Trang web
Tọa độ 218.480.247, 10.676.036.649.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Cà Hồi Sapa ở đâu?

74 Nguyễn Du, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Cà Hồi Sapa như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Cà Hồi Sapa là:

Đại Lý Cà Hồi Sapa có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Cà Hồi Sapa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Quốc Anh - Việt Nam