Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29 Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 098 282 68 95
Trang web
Tọa độ 21.176.221.599.999.900, 1.060.761.194

 


Địa chỉ Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ ở đâu?

29 Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ là: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Giò Chả Hương - P. Ngọc Châu