Đại Lý Gạo Hà Tâm – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 70 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0844 444 428
Trang web
Tọa độ 208.566.178, 10.672.188.519.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Gạo Hà Tâm ở đâu?

70 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Hà Tâm như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Hà Tâm là:

Đại Lý Gạo Hà Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Gạo Hà Tâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trại Dê Cừu Giống Ninh Thuận - Khu Phố 8