Đại Lý Gạo Nga Sơn – P. Yên Đỗ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 45 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3823 793
Trang web
Tọa độ 13.980.242.299.999.900, 10.799.436

 


Địa chỉ Đại Lý Gạo Nga Sơn ở đâu?

45 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Nga Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Nga Sơn là:

Đại Lý Gạo Nga Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Gạo Nga Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bac Lieu Food Enterprise - Phường 8