Đại Lý Gạo Quốc Huy – Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh – Tương Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 10AQ2, ngõ 106 P. Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 983 26 95
Trang web http://luongthuc.org/
Tọa độ 209.911.089, 1.058.450.048

 


Địa chỉ Đại Lý Gạo Quốc Huy - Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh ở đâu?

Số 10AQ2, ngõ 106 P. Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Quốc Huy - Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Quốc Huy – Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Đại Lý Gạo Quốc Huy - Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Gạo Quốc Huy – Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh là: http://luongthuc.org/

Hình ảnh