Đại Lý Hoài Thịnh – Trường Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn 7, Trường Xuân, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0372 153 906
Trang web https://ai-ly-thu-mua-nong-san-hoai-thinh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 12.119.724.099.999.900, 1.076.564.475

 


Địa chỉ Đại Lý Hoài Thịnh ở đâu?

Thôn 7, Trường Xuân, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Hoài Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Hoài Thịnh là: Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[06:30-17:30], Thứ Hai:[06:30-18:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Gia Lai - Sen Đá, Xương Rồng - P.Trà Bá