Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 335 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 097 248 32 15
Trang web
Tọa độ 218.535.948, 1.067.752.301

 


Địa chỉ Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào ở đâu?

335 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào là: Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Rượu Gạo Lương Văn Hào là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nước Khoáng Khe Kẹp - Phường Hưng Chính