Đại Lý Sơn Mạnh Hưng – Đồng Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 149 Quang Trung, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 091 398 88 29
Trang web https://manhhungtn.wordpress.com/
Tọa độ 21.584.089.499.999.900, 10.582.131.559.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Mạnh Hưng ở đâu?

149 Quang Trung, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Mạnh Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Mạnh Hưng là: Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Đại Lý Sơn Mạnh Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Mạnh Hưng là: https://manhhungtn.wordpress.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Jotun Gia Hưng - Tân Thịnh