Đại Lý Sữa Tuấn Thủy – P.Ninh Xá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 173 Nguyễn Cao, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 296 22 82
Trang web
Tọa độ 211.758.052, 106.061.104

 


Địa chỉ Đại Lý Sữa Tuấn Thủy ở đâu?

173 Nguyễn Cao, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sữa Tuấn Thủy như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Sữa Tuấn Thủy là: Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Đại Lý Sữa Tuấn Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sữa Tuấn Thủy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yến Thái Nguyên - Quang Trung