Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng – Phường 10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3595 777
Trang web http://lamdongtv.vn/
Tọa độ 119.350.951, 10.844.585.079.999.900

 


Địa chỉ Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng ở đâu?

10 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng như thế nào?

Giờ làm việc của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng có website không?

Địa chỉ trang web của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng là: http://lamdongtv.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa - Phường