Daisy Center – Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng – Bắc Ninh 16000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phố Phúc, Bắc Ninh 16000, Việt Nam
Số điện thoại 096 200 07 68
Trang web http://daisycenter.vn/
Tọa độ 211.925.342, 10.607.388.549.999.900

 


Giờ làm việc của Daisy Center - Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng như thế nào?

Giờ làm việc của Daisy Center – Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng là: Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30]

Daisy Center - Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng có website không?

Địa chỉ trang web của Daisy Center – Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng là: http://daisycenter.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  HANAICHI Clinics & Spa - Bùi Thị Xuân