Đảm Tràm Chim – Phước Đồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6528+QCH, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 091 346 36 36
Trang web
Tọa độ 122.019.477, 1.091.660.994

 


Địa chỉ Đảm Tràm Chim ở đâu?

6528+QCH, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Đảm Tràm Chim như thế nào?

Giờ làm việc của Đảm Tràm Chim là: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Đảm Tràm Chim có website không?

Địa chỉ trang web của Đảm Tràm Chim là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng, hầm rượu Núi Đỏ 2 - TT. Hùng Quốc