Đầm Xanh Cafe – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu dân cư số 10, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 096 885 66 65
Trang web
Tọa độ 21.591.874.699.999.900, 1.058.409.508

 


Địa chỉ Đầm Xanh Cafe ở đâu?

Khu dân cư số 10, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Đầm Xanh Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của Đầm Xanh Cafe là: Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30]

Đầm Xanh Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của Đầm Xanh Cafe là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TocoToco - Tân Thành