Danang Han River Hotel – Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 Lý Tự Trọng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3525 666
Trang web
Tọa độ 160.779.712, 10.822.068.979.999.900

 


Địa chỉ Danang Han River Hotel - Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng ở đâu?

14 Lý Tự Trọng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Danang Han River Hotel - Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Danang Han River Hotel – Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng là:

Danang Han River Hotel - Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Danang Han River Hotel – Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hồng Kông - 630000