Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An – Hưng Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 35 Dương Vân Nga, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 091 236 33 90
Trang web
Tọa độ 186.787.013, 10.568.992.159.999.900

 


Địa chỉ Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An ở đâu?

35 Dương Vân Nga, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An như thế nào?

Giờ làm việc của Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An có website không?

Địa chỉ trang web của Đặt tiệc phục vụ nấu ăn tại nhà Tp Vinh Nghệ An là:

Hình ảnh