David Pizzeria – Thành phố Vũng Tầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Việt Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Phường 2, Hạ Long
Số điện thoại 0254 3521 012
Trang web https://www.foody.vn/vung-tau/david-restaurant-am-thuc-y
Tọa độ 103.356.405, 1.070.717.755

 


Địa chỉ David Pizzeria ở đâu?

Việt Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tầu, Phường 2, Hạ Long

Giờ làm việc của David Pizzeria như thế nào?

Giờ làm việc của David Pizzeria là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cococlub Hue restaurant brasserie vietnamese & western - Phước Vĩnh