Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt – Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 646497
Trang web https://netspace.edu.vn/
Tọa độ 119.500.464, 10.847.029.619.999.900

 


Địa chỉ Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt - Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh ở đâu?

60 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt - Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh như thế nào?

Giờ làm việc của Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt – Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh là: Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt - Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh có website không?

Địa chỉ trang web của Dạy Nghề Ẩm thực Netspace Đà Lạt – Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh là: https://netspace.edu.vn/

Hình ảnh