Dê núi năm phong – P. Yên Thế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Lê Chân, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0796 568 899
Trang web
Tọa độ 140.400.814, 1.079.848.353

 


Địa chỉ Dê núi năm phong ở đâu?

24 Lê Chân, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dê núi năm phong như thế nào?

Giờ làm việc của Dê núi năm phong là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Dê núi năm phong có website không?

Địa chỉ trang web của Dê núi năm phong là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thanh Hoa - Đức Chính