Delorme Cafe – Trần Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 48 P. Trần Bình Trọng, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 882 69 96
Trang web https://www.facebook.com/Quarante-huit-Delorme-556991911177127/
Tọa độ 20.446.607.999.999.900, 10.633.127.599.999.900

 


Địa chỉ Delorme Cafe ở đâu?

48 P. Trần Bình Trọng, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Delorme Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của Delorme Cafe là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pho Coffee Shop - Hàng Buồm