Điện Máy KHÁNH HỒNG – TT. Vinh Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ĐH30, TT. Vinh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 091 586 12 30
Trang web
Tọa độ 9.325.351.399.999.990, 1.059.829.432

 


Địa chỉ Điện Máy KHÁNH HỒNG ở đâu?

ĐH30, TT. Vinh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Máy KHÁNH HỒNG như thế nào?

Giờ làm việc của Điện Máy KHÁNH HỒNG là: Thứ Bảy:[06:45-19:00], Chủ Nhật:[06:45-19:00], Thứ Hai:[06:45-19:00], Thứ Ba:[06:45-19:00], Thứ Tư:[06:45-19:00], Thứ Năm:[06:45-19:00], Thứ Sáu:[06:45-19:00]

Điện Máy KHÁNH HỒNG có website không?

Địa chỉ trang web của Điện Máy KHÁNH HỒNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  MÁY ẤP TRỨNG TUẤN TRÌNH TẠI ĐÀ NẴNG - Hoà Hải