Diệp Minh 2 hotel – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số nhà 16 Ngõ 60 Bắc Thành TP., Đinh Tất Miễn, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 996 78 81
Trang web
Tọa độ 202.659.576, 1.059.643.729

 


Địa chỉ Diệp Minh 2 hotel ở đâu?

số nhà 16 Ngõ 60 Bắc Thành TP., Đinh Tất Miễn, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Diệp Minh 2 hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Diệp Minh 2 hotel là:

Diệp Minh 2 hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Diệp Minh 2 hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Aristo - Phường 6