Diệp Minh Hotel – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 46 Thành Công, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0362 030 444
Trang web
Tọa độ 202.657.182, 1.059.653.506

 


Địa chỉ Diệp Minh Hotel ở đâu?

46 Thành Công, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Diệp Minh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Diệp Minh Hotel là:

Diệp Minh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Diệp Minh Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Homestay - P. Bắc Sơn