Diệu Hải Spa – Quán Toan

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47 Đường Do Nha, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 181280, Việt Nam
Số điện thoại 091 226 10 36
Trang web https://www.facebook.com/DieuHaiSpa.HaiPhong/
Tọa độ 20.892.388, 10.660.195.999.999.900

 


Địa chỉ Diệu Hải Spa ở đâu?

47 Đường Do Nha, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 181280, Việt Nam

Giờ làm việc của Diệu Hải Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Diệu Hải Spa là: Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đào tạo Spa - Thẩm Mỹ Vin Đà Lạt - Phường 8