Đồ Cũ Huy Hoàng – Thanh Lý Đồ Nhà Hàng – Quán Ăn Tại Hà Nội – Nhật Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 538 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 813 93 86
Trang web https://chodocuhanoi.com/
Tọa độ 210.744.644, 105.813.447

 


Địa chỉ Đồ Cũ Huy Hoàng - Thanh Lý Đồ Nhà Hàng - Quán Ăn Tại Hà Nội ở đâu?

538 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồ Cũ Huy Hoàng - Thanh Lý Đồ Nhà Hàng - Quán Ăn Tại Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Đồ Cũ Huy Hoàng – Thanh Lý Đồ Nhà Hàng – Quán Ăn Tại Hà Nội là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Đồ Cũ Huy Hoàng - Thanh Lý Đồ Nhà Hàng - Quán Ăn Tại Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Đồ Cũ Huy Hoàng – Thanh Lý Đồ Nhà Hàng – Quán Ăn Tại Hà Nội là: https://chodocuhanoi.com/

Hình ảnh