Đôi Dép Tea Garden – 77 Dã Tượng – Vĩnh Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 77a Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0772 562 399
Trang web http://doidep.com/
Tọa độ 122.169.185, 1.092.005.769

 


Địa chỉ Đôi Dép Tea Garden - 77 Dã Tượng ở đâu?

77a Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đôi Dép Tea Garden - 77 Dã Tượng như thế nào?

Giờ làm việc của Đôi Dép Tea Garden – 77 Dã Tượng là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Đôi Dép Tea Garden - 77 Dã Tượng có website không?

Địa chỉ trang web của Đôi Dép Tea Garden – 77 Dã Tượng là: http://doidep.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Linh Trang Coffee Fast food - Gia Sinh