Động Pu Sam Cáp – Nậm Loỏng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9CP6+83J, Bế Văn Đàn, Nậm Loỏng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 0213 6252 345
Trang web
Tọa độ 22.385.841.799.999.900, 10.341.013.489.999.900

 


Địa chỉ Động Pu Sam Cáp ở đâu?

9CP6+83J, Bế Văn Đàn, Nậm Loỏng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Động Pu Sam Cáp như thế nào?

Giờ làm việc của Động Pu Sam Cáp là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Động Pu Sam Cáp có website không?

Địa chỉ trang web của Động Pu Sam Cáp là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Địa điểm Ninh Thuận - Đài Sơn