Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi – Đại Lý Ninh Thuận – Triệu Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường bê tông số 6 1, Triệu Phong, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 097 989 70 69
Trang web https://www.facebook.com/dongtrunghathao.ninhthuan
Tọa độ 117.441.108, 10.878.624.339.999.900

 


Địa chỉ Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi - Đại Lý Ninh Thuận ở đâu?

Đường bê tông số 6 1, Triệu Phong, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi - Đại Lý Ninh Thuận như thế nào?

Giờ làm việc của Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi – Đại Lý Ninh Thuận là: Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi - Đại Lý Ninh Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Nhi – Đại Lý Ninh Thuận là: https://www.facebook.com/dongtrunghathao.ninhthuan

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Gia Nghĩa - Điện Hoa Đắk Nông - Phường Nghĩa Thành