DP Fruits – Ha Noi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 175 Trung Kinh, Ha Noi, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 6684 2468
Trang web http://dpfruits.vn/
Tọa độ 21.016.127.299.999.900, 10.579.261.059.999.900

 


Địa chỉ DP Fruits ở đâu?

175 Trung Kinh, Ha Noi, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của DP Fruits như thế nào?

Giờ làm việc của DP Fruits là: Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

DP Fruits có website không?

Địa chỉ trang web của DP Fruits là: http://dpfruits.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị Mạnh Hường - Tân Hà