Đức Chính Hotel – Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận – TT. Khánh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 354/5 Trường Chinh, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Số điện thoại 091 270 74 70
Trang web
Tọa độ 11.591.050.899.999.900, 1.090.393.642

 


Địa chỉ Đức Chính Hotel - Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận ở đâu?

354/5 Trường Chinh, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đức Chính Hotel - Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận như thế nào?

Giờ làm việc của Đức Chính Hotel – Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận là:

Đức Chính Hotel - Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Đức Chính Hotel – Ninh Chử, Phan Rang, Ninh Thuận là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tama House - Khu phố 1