Dụng cụ y tế Khải Hoàng – Phường An Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 81 Đường số 14, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 091 240 82 97
Trang web https://www.facebook.com/dungcuytekhaihoangctump
Tọa độ 10.038.841.999.999.900, 1.057.530.374

 


Địa chỉ Dụng cụ y tế Khải Hoàng ở đâu?

81 Đường số 14, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Dụng cụ y tế Khải Hoàng như thế nào?

Giờ làm việc của Dụng cụ y tế Khải Hoàng là: Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30]

Dụng cụ y tế Khải Hoàng có website không?

Địa chỉ trang web của Dụng cụ y tế Khải Hoàng là: https://www.facebook.com/dungcuytekhaihoangctump

Hình ảnh

Xem thêm:  Showroom Yến Sào Yến Loan - Ninh Phước