Dung Spa – Bình Dương 821359

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 DX013, Bình Dương 821359, Việt Nam
Số điện thoại 097 993 55 99
Trang web https://sorashop.com.vn/
Tọa độ 11.022.193.699.999.900, 10.668.489.609.999.900

 


Địa chỉ Dung Spa ở đâu?

50 DX013, Bình Dương 821359, Việt Nam

Giờ làm việc của Dung Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Dung Spa là: Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Dung Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Dung Spa là: https://sorashop.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Bena - Đống Đa