ENEX VINA CO.,LTD – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ KCN Châu Sơn, Phường, Hà Nam 401170, Việt Nam
Số điện thoại 0226 6252 035
Trang web http://www.enex.co.kr/
Tọa độ 205.156.282, 10.589.377.789.999.900

 


Địa chỉ ENEX VINA CO.,LTD ở đâu?

KCN Châu Sơn, Phường, Hà Nam 401170, Việt Nam

Giờ làm việc của ENEX VINA CO.,LTD như thế nào?

Giờ làm việc của ENEX VINA CO.,LTD là: Thứ Sáu:[00:00-17:00], Thứ Bảy:[00:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[19:30-00:00], Thứ Ba:[00:00-17:00], Thứ Tư:[00:00-17:00], Thứ Năm:[00:00-17:00]

ENEX VINA CO.,LTD có website không?

Địa chỉ trang web của ENEX VINA CO.,LTD là: http://www.enex.co.kr/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mộc Gia Hưng - Thiết kế thi công nội thất gỗ - Đắk Mi