FAROSEA HOTELS & RESORTS – ĐT719

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km 21+600, ĐT719, Bình Thuận 77700, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3737 878
Trang web http://farosearesort.vn/
Tọa độ 10.745.452.199.999.900, 1.080.151.229

 


Địa chỉ FAROSEA HOTELS & RESORTS ở đâu?

Km 21+600, ĐT719, Bình Thuận 77700, Việt Nam

Giờ làm việc của FAROSEA HOTELS & RESORTS như thế nào?

Giờ làm việc của FAROSEA HOTELS & RESORTS là:

FAROSEA HOTELS & RESORTS có website không?

Địa chỉ trang web của FAROSEA HOTELS & RESORTS là: http://farosearesort.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Naomi Resort - Biệt Động Sài Gòn - Cây Sao