Fisherman Beach Bar – Đồng Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Trương Pháp, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 47000, Việt Nam
Số điện thoại 0869 514 888
Trang web https://fisher-man-beach-bar.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 174.925.651, 106.626.554

 


Địa chỉ Fisherman Beach Bar ở đâu?

02 Trương Pháp, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 47000, Việt Nam

Giờ làm việc của Fisherman Beach Bar như thế nào?

Giờ làm việc của Fisherman Beach Bar là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Koo Kaffe - Phường 25