FIX Cafe – Hòa Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Nguyễn Súy, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 510 09 11
Trang web
Tọa độ 160.434.607, 10.820.862.699.999.900

 


Địa chỉ FIX Cafe ở đâu?

23 Nguyễn Súy, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của FIX Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của FIX Cafe là: Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00]

FIX Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của FIX Cafe là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Nguyên E-Coffee - Phường 3