Food factory bbq kiosk at night food market – Phú Quốc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam
Số điện thoại 098 402 20 99
Trang web
Tọa độ 101.316.042, 10.398.374.079.999.900

 


Địa chỉ Food factory bbq kiosk at night food market ở đâu?

Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam

Giờ làm việc của Food factory bbq kiosk at night food market như thế nào?

Giờ làm việc của Food factory bbq kiosk at night food market là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Food factory bbq kiosk at night food market có website không?

Địa chỉ trang web của Food factory bbq kiosk at night food market là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bún sáng Ngọc Thanh - Nhơn Thành