GÀ CÙA – Đốc Kỉnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn, Đốc Kỉnh, Cam Lộ, Quảng Trị 48000, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3604 444
Trang web https://ga-cua.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 167.481.044, 1.069.648.557

 


Địa chỉ GÀ CÙA ở đâu?

Thôn, Đốc Kỉnh, Cam Lộ, Quảng Trị 48000, Việt Nam

Giờ làm việc của GÀ CÙA như thế nào?

Giờ làm việc của GÀ CÙA là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Dầu Ăn Nguyễn Mạnh Dũng - Thành phố Thái Nguyên