Gà Vịt Nướng Tuyết Anh – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 69 Lê Đại Hành, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 097 531 18 98
Trang web
Tọa độ 218.531.867, 10.676.910.749.999.900

 


Địa chỉ Gà Vịt Nướng Tuyết Anh ở đâu?

69 Lê Đại Hành, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Vịt Nướng Tuyết Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Gà Vịt Nướng Tuyết Anh là:

Gà Vịt Nướng Tuyết Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Gà Vịt Nướng Tuyết Anh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán 319 - P. Phú Khương