Gạo Sạch Tuyên Quang – P. Minh Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 15 Phố Hoàng Thế Cao, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, 22000, Việt Nam
Số điện thoại 098 468 23 86
Trang web
Tọa độ 218.233.987, 1.052.203.157

 


Địa chỉ Gạo Sạch Tuyên Quang ở đâu?

Số 15 Phố Hoàng Thế Cao, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, 22000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gạo Sạch Tuyên Quang như thế nào?

Giờ làm việc của Gạo Sạch Tuyên Quang là: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Gạo Sạch Tuyên Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Gạo Sạch Tuyên Quang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo Quốc Huy - Đại Lý Gạo Hà Nội cơ sở Nguyễn An Ninh - Tương Mai