GARDEN COFFEE – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ngõ 37 Nguyễn Trãi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 094 372 15 86
Trang web https://www.facebook.com/pages/Garden-COFEE-Ng%C3%B5-37-Nguy%E1%BB%85n-Tr%C3%A3i/100916608450653
Tọa độ 198.030.474, 1.057.771.662

 


Địa chỉ GARDEN COFFEE ở đâu?

Ngõ 37 Nguyễn Trãi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của GARDEN COFFEE như thế nào?

Giờ làm việc của GARDEN COFFEE là: Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Động Thiên Đường Paradise Cave - Nhánh Tây