GGem Tea – Suối Hoa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 166 68 06
Trang web https://www.facebook.com/GGemtea/
Tọa độ 21.184.658.799.999.900, 10.607.057.859.999.900

 


Địa chỉ GGem Tea ở đâu?

130 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của GGem Tea như thế nào?

Giờ làm việc của GGem Tea là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

GGem Tea có website không?

Địa chỉ trang web của GGem Tea là: https://www.facebook.com/GGemtea/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Trứng - Phường 7