Gia Nguyen Hotel – Gia Sinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km 1, Chùa Bái Đính, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 094 339 52 32
Trang web
Tọa độ 20.293.098.699.999.900, 1.058.645.619

 


Địa chỉ Gia Nguyen Hotel ở đâu?

Km 1, Chùa Bái Đính, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Gia Nguyen Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Gia Nguyen Hotel là:

Gia Nguyen Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Gia Nguyen Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Thịnh Hotel - Vĩnh Hải