Giò Chả Bảy Đào – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 65 Tôn Thất Thuyết, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 645 93 89
Trang web
Tọa độ 103.720.059, 1.070.860.563

 


Địa chỉ Giò Chả Bảy Đào ở đâu?

65 Tôn Thất Thuyết, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Giò Chả Bảy Đào như thế nào?

Giờ làm việc của Giò Chả Bảy Đào là:

Giò Chả Bảy Đào có website không?

Địa chỉ trang web của Giò Chả Bảy Đào là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Long - Long Định