Glory Hotel – Đằng Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 182110, Việt Nam
Số điện thoại 0793 309 195
Trang web http://gloryhp.com/
Tọa độ 208.365.454, 1.067.024.057

 


Địa chỉ Glory Hotel ở đâu?

27 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 182110, Việt Nam

Giờ làm việc của Glory Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Glory Hotel là:

Glory Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Glory Hotel là: http://gloryhp.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bonjour Nha Trang Hotel - Tân Lập