GOLD BOUTIQUE HOTEL – Thanh Khê Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1357 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 02363, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3719 777
Trang web
Tọa độ 160.746.341, 10.818.119.039.999.900

 


Địa chỉ GOLD BOUTIQUE HOTEL ở đâu?

1357 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 02363, Việt Nam

Giờ làm việc của GOLD BOUTIQUE HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của GOLD BOUTIQUE HOTEL là:

GOLD BOUTIQUE HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của GOLD BOUTIQUE HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  nhà nghĩ Nguyễn Anh - Mỹ Hải